ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੂਕਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੂਕਰ 'ਚ ਭੋਜਨ ਜਲਦੀ ਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੂਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਹ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੂਕਰ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਡੀਪ-ਫ੍ਰਾਈਡ ਫੂਡਸ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਕੂਕਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਡੀਪ ਫ੍ਰਾਈਡ ਫੂਡਸ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫਿਸ਼ਿਜਅਨ ਡਾ. ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਪ ਫ੍ਰਾਈਡ ਫੂਡਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੂਕਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਜਲਦੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੂਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਮਟਰ, ਸ਼ਤਾਵਰੀ ਤੇ ਤੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਲਦੀ ਪਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਨੂੰ ਕੂਕਰ 'ਚ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਮ ਵਰਗੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੂਕਰ 'ਚ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕਰ 'ਚ ਮਿਲਕ ਕ੍ਰੀਮ ਸੂਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮਲਾਈ ਫਟ ਜਾਵੇ

ਕੂਕਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਆਂਡਾ ਪਕਾਉਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਕੂਕਰ 'ਚ ਆਂਡਾ ਫਟ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੂਕਰ 'ਚ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ